SZABÁLYZATOK


Ajándékok elfogadásának szabályzata

Beszerzések lebonyolításának szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata

Gazdálkodási szabályzat

Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Integrált kockázatkezelés eljárásrendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata

Vagyonnyilatkozat átadás

Számviteli Politika

Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Közérdekű adatok