Iparterület kialakítása Bócsán

Projektazonosító: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00002

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2021. 12.31.

A projekt célja: Bócsán önkormányzati tulajdoban lévő, és tulajdonba vett leendő ipari területeken olyan kedvező műszaki, infrastrukturális és üzleti környezet kialakítása, mely további betelepüléseket, beruházásokat indukál. A cél, hogy a területre egy jelentős számú munkahelyet teremtő termelő (KKV vagy nagyvállalat) települjön be. Az egységes területi kezelés mellett szolgáltatásfejlesztést is tartalmaz a projekt: befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a megyei paktummal való együttműködést is meg kívánja a pályázó valósítani.

A projekt tartalma: Az iparterület alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, út, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, telepen belüli csapadékvíz elvezetés kiépítése; tűzcsap, 100 m3-es nyílt tűzi víz tározó) kiépítése, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás.

Az iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott, működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése: 60 t digitális hídmérleg Iparterület fenntartását biztosító gépek beszerzése.

A projekt várható eredménye: Az üzleti infrastruktúra növekedése valósul meg.

Akadálymentes nézet