Rendeletek, Határozatok, Jegyzőkönyvek


Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének I/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről.

Bócsa község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete a partneri egyeztetés szabályairól szóló 3/2018 (II.16) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022 évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV.29.)önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1995 (I.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről .

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2023 (IX.19.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2023 (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV.29.)önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1995 (I.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III.10.) önkormányzati rendelete a partneri egyeztetés szabályairól szóló 3/2018 (II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V.2.) önkormányzati rendelete , Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.09.)PM rendelet módosításáról. 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegéről 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022.(IV.30.)rendelete az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.

Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022.(IV.30) Rendelete az Önkormányzat 2021. Évi Költségvetési Beszámolójáról

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a közművelődésről 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.15) rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti 2022 évi bevételei és-kiadása

Önkormányzati rendeletek elérhetők az alábbi linken https://or.njt.hu/onkorm

Bócsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (I.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről.

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért  fizetendő díj mértékéről

Bócsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2019. (XI.30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról 

Bócsa Község Képviselő-Testületének 12/2005.(XI.29.) Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 2018.11.28.

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2018. (II./02) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről 

Bócsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, képviselő-testülete 3/2017. (III.25.) számú rendelete 

Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti  2017. évi bevételei és kiadásai

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2011 (VII.07.) rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Bócsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (I.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2014 . (XI.29.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti 2016. évi bevételei és kiadásai 

– Intézményeinek összesített bevétele és kiadásai mérlege 2016. évben

Bócsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege 

 -2016. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

Bócsa Község Önkormányzat 2016. évi tervezett létszáma 

Bócsa Község Önkormányzat támogatások, átvett pénzeszközök 2016. évben

Bócsa Község Önkormányzat előirányzat összes kiadásainak főösszegei

2016. évi bevételei állami forrásból

 Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2016. évi bevételei és kiadásai

 Bócsa Község Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

Segélyek 2016. évben

Bócsa Község Önkormányzat 2016-2017-2018 évi gördülő tervezéses.m. kv2016B

Bócsa Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2018 évre várható összege

15 Bócsa Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterve

16 Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évre tervezett összegekről

Bócsai Csiró Kft zajkibocsátási határérték megállapítás hirdetménye!

Bócsa Község Önkormányzata képviselő-testületének  2015.május 14-i ülésén hozott döntések!

Bócsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015 .(II.25) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásairól

2/2015. (II.17.) számú rendelet, kérelem születési támogatás megállapítására

Bócsa Község Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

Bócsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéseiről