Bócsa település ivóvízellátást javító program

KEHOP-2.1.2-15-2017-00012

 

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A Projekt fő célja, hogy a településen lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, javuljon a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökkenjen a másodlagos szennyeződések lehetősége.

Szükséges továbbá az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is, azonban az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át.

A projekt Bócsa Község közigazgatási területén belül valósul meg. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához. A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át.

A projekt a Bócsa Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumában valósul meg legkésőbb 2020.11.28-ig, melynek konzorciumvezetője az NFP Nonprofit Kft. A projekt támogatási összege: 114 326 435 Ft. A Kommunikációs tervben foglaltak tervezése és elszámolása támogatásból nettó összegben fog történni.

Kedvezményezett neve: Bócsa Község Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 114 326 435 Ft

Támogatás mértéke: 86,956522 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.28.

Akadálymentes nézet