TOP-5.3.1-16 – A Helyi Identitás és a Kohézió Erősítése a Kolon mentén


A projekt megvalósítói: Bócsa Község Önkormányzata, mint főpályázó és konzorciumvezető, Izsák Város Önkormányzata, Ágasegyháza Község Önkormányzata, Orgovány Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, mint konzorciumi tagok.

Projekt címe: A Helyi Identitás és a Kohézió Erősítése a Kolon mentén

Szerződött Támogatás összege: 48,33 millió Ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16 – BK1-2017-00014

Helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon mentén című projekt célja, hogy a konzorcium településein (Bócsa, Izsák, Orgovány, Ágasegyháza Fülöpszállás) erősítse a már meglévő helyi közösségeket, valamint a közösségi munkában már közreműködők mellé újabb embereket aktivizáljon, növelve azok létszámát, akikből további, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakulhat, valamint olyan kezdeményező szerepet is szívesen felvállaló személyek kerüljenek elő, akik a későbbiekben a közösség véleményformálóivá, a közösségi akciók kezdeményezőivé, moderálóivá válhatnak. Mindezekből következően célunk, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül is képesek lesznek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A fő célkitűzéseken keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az elvándorlást,

* célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak,

* célunk a jelenlegi civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,

* célunk a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

Cselekvési terv

Rendezvénynaptár

Projekt keretében létrejött könyv:

Bócsai képes kalendárium