Pályázat kiírása pénzügyi ügyintéző munkakör ellátására


Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű közszolgálati jogviszony GYED-en6GYES-en lévő munkavállaló visszatéréséig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6235, Bócsa, Rákóczi utca 27.

Ellátandó feladatok:

Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése. Pályázatok pénzügyi előkészítése és elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési tervezés, beszámolás, nyilvántartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Középiskola/gimnázium, közigazgatási, vagy pénzügyi számviteli szakképesítés, mérlegképes könyvelő végzettség,

– Költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftver ismeret,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

– 3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Önkormányzati pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

– Főiskola, Pénzügyi-számvitel,

– B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

– Önálló munkavégzés

– Jó koordinációs készség

– Precizitás

– Terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Szakmai önéletrajz

– Végzettséget , szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérést igazoló szelvény másolata

– A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. május 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 26. 12.00 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Ferenc jegyző nyújt, a 06-70-3336268 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6235, Bócsa, Rákóczi utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző-

– Személyesen: az előző pontban leírt formátumban Mayer Ferenc jegyzőnél (6235, Bócsa, Rákóczi utca 27. jegyzői iroda.) előzetes időpont egyeztetéssel!

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12 a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A munkakör határozott időtartamra szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Bócsa Község honlapja www.bocsa.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 11.