Pályázat kiírása jegyzői munkakör ellátására


Bócsa Község Önkormányzatának polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. § rendelkezései alapján pályázatot ír ki jegyzői munkakör ellátására teljes munkaidőben (heti 40 óra).
 
Pályázati feltételek:
  • Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzserképesítés,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
  • jogi vagy közigazgatási szakvizsga
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés, valamint a jogi vagy közigazgatási szakvizsga letétét igazoló okirat másolatát.
 
A kinevezés határozatlan időre szól.
 
Illetmény: a 2011. évi CXCIX. tv.  rendelkezései alapján.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatot ellátó szerv által történő megjelentetéstől számított 15 nap.
 
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 10 napon belül Bócsa Község polgármestere meghallgatja, a meghallgatást követően döntést hoz.
 
 
Az állás 2013. február 25. napjától tölthető be.
 
A pályázatot Bócsa Község polgármesteréhez kell benyújtani az alábbi címre:
                                                        Szőke-Tóth Mihály
                                                        6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 27.
                                                        Tel.: 78/453-110