ODROBINA ANDRÁS A DIVERZIFIKÁLÁSRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT NYERTESE


Odrobina András Ev. (6235 Bócsa II. körzet 80.):

Bócsán élő, baromfitenyésztéssel foglalkozó gazdaságban dolgozó, fiatal vállalkozó vagyok. Településünkön az állattenyésztés generációs hagyományokra nyúlik vissza, melynek egyik oka, hogy a helyi földterületek Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) közé tartozik, melyeken eredményesen növénytermesztés nem végezhető. Jelenleg gazdaságom víziszárnyas tenyésztéssel  foglalkozik.

2013-ban Darányi Ignác terv keretein belül A vidékfejlesztési miniszter 129/2012. (XII. 17.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások pályázaton elnyert összeg 35.000.000.- Ft.

Szükségessé vált hogy vállalkozásom több lábon álljon, ezért a pályázati lehetőség segítségével két új nem mezőgazdasági tevékenység elindítását kezdem el, melyek a mezőgazdasággal együttesen elősegítik a további sikeres gazdálkodást. Mivel a térségben megnövekedtek az építőipari beruházások ezért nagyobb igény mutatkozik gépi bérmunkára, amely tevékenységet 2013-ban elkezdtem, gépi földmunkával egy Weidemann 1775 cx 50 munkagéppel.

Megújuló energia segítségével egy 50 KW teljesítményű fotovoltaikus rendszer üzembeállításával villamos energiát állítok elő. A megtermelt áramból nem kerül felhasználásra, teljes egészében eladásra kerül. Fontosnak tartom hogy megújuló energiából származó árbevételem növeli gazdaságom jövedelmezhetőségét. Odrobina András EV. Bócsa