Bócsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. május 14-i ülésén hozott döntések


I. Az Önkormányzat által májusban beadott pályázatok:

 

1. Gépjárműbeszerzés pályázata

 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást kíván igénybe venni az MvM pályázatán keresztül az általa működtetett tanyagondnoki szociális alapszolgáltatás II. számú tanyagondnoki körzete vonatkozásában új gépjármű (mikrobusz) céljából.

A fejlesztés különösen szükséges, mivel a jelenleg használt gépjármű cseréje műszakilag indokolt. 

Az igényelt támogatás összege: 10,000,000.- Ft.

A pályázathoz szükséges önerőt az ÁFA összege (27%)

 

 

2. Nyári gyermekétkeztetés pályázata

 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást kíván igénybe venni a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása céljából.

Rászoruló gyermekek részére étkeztetést biztosító munkanapok száma: 53 nap (június 16-augusztus 28.).

 

        

II. Képviselő-testület 2015. május 14-i ülésén hozott döntések

 

Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért alapítvány anyagi támogatása:

A Képviselő-testület a Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődésért Alapítvány 2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 105.000,- Ft támogatást ítél meg, s ennek keretein belül külön támogatást kap a diák foci az edzésekre és a versenyeztetésekre, amit az önkormányzat költségvetésében Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek előirányzat-keretre biztosított 2.553.000,- Ft-os keret terhére.

BLSE Labdarúgó Szakosztály anyagi támogatása:

A Képviselő-testület a BLSE Labdarúgó Szakosztály 2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 650.000,- Ft támogatást ítél meg.

BLSE Birkózó Szakosztály anyagi támogatása:

 

A Képviselő-testület a BLSE Birkózó Szakosztály 2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 950.000,- Ft támogatást ítél meg.

Bócsai Citerazenekar Egyesület anyagi támogatása:

A Képviselő-testület a Bócsai Citerazenekar Egyesület 2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 500.000,- Ft támogatást ítél meg.

 

Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Bócsai Csoportja anyagi támogatása:

A Képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Bócsai Csoportja2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 20.000,- Ft támogatást ítél meg.

Bócsai Községi Polgárőrség anyagi támogatása:

A Képviselő-testület a Bócsai Községi Polgárőrség 2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 300.000,- Ft támogatást ítél meg.

 

Bócsai Ovisokért Alapítvány anyagi támogatása:

A Képviselő-testület a Bócsai Ovisokért Alapítvány 2015. évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 25.000,- Ft támogatást ítél meg.

 

A Bócsa-Tázlári Evangélikus Egyházközség kérelmére Bócsa Község Képviselő-testülete az evangélikus gyülekezet számára építendő kültéri pavilon létesítését 100,000.- forinttal támogatja.