Hirdetmény


BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 16-án megtartott testületi ülésén beiskolázási támogatást állapított meg a 2013/2014-es tanévre, melynek mértéke egyszeri 6.000 Ft/tanuló.

A beiskolázási támogatás jár alanyi jogon – minden bócsai lakóhellyel rendelkező, általános iskolába, középiskolába, szakiskolába, illetve minden – önálló jövedelemmel nem rendelkező 23 év   alatti – nappali oktatás munkarendje szerinti iskolába, továbbá minden – önálló jövedelemmel nem rendelkező 25 év alatti – felsőoktatási intézménybe 2012/2013. tanévre beíratott olyan gyermek után, aki a tankönyvellátásról szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §.(4) bek. a) b) c) d) e) f) pontja alapján ingyenes tankönyvellátásban nem részesül.
Beiskolázási támogatás NEM jár annak, aki a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. §. (4) bekezdése szerint 2013. évben ingyenes tankönyvellátásban részesül vagyis:
   • általános iskola első évfolyamos tanulója
   • tartósan beteg
   • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
   • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
   • három- vagy több gyermekes családban él (kivéve felsőfokú oktatás hallgatói)
   • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult
   • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Igénylés: a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető kérelemnyomtatványon ( letölthető itt )
2013. augusztus 26 tól szeptember 6-ig  a  Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal 5. számú irodájában  ügyfélfogadási időben

Kifizetés: 2013.szeptember 11-13. között bankszámlára utalással illetve postai úton(lakcímre)

További tájékoztatásért Úr Andreához lehet fordulni (Tel.: 78/453-110).

Bócsa, 2013. augusztus 23.

                                                              Mayer Ferenc
                                                                   jegyző