HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS


HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a házhoz menő lomtalanítás bevezetése óta eltelt időszak pozitív tapasztalatait felhasználva a házhoz menő lomtalanítás idő intervallumát az év teljes időszakára kiterjeszti, és a hátralékkal nem rendelkező ügyfelek igény esetén akár évi két alkalommal is igénybe vehetik.

A 2021-es évben is a házhoz menő lomtalanítást egész évben (január 01-től december 31-ig) kétszer kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően.

 A házhoz menő lomtalanítás menete:

Az ügyféllomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lomelszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársával.

 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.

 3. az FBH-NP Közszolgáltató NonprofitKft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 – gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

 – veszélyes hulladékok, gumiabroncs; – heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.