Eb-regisztráció


Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
 
Az állatok tartására vonatkozó jogszabályok közelmúltbeli módosítása számos változást eredményezett a kutyák tartására irányuló szabályozásban.
 
Ezek közül az egyik legfontosabb a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályba lépő azon rendelkezése, amely szerint négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a területileg illetékes állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal ellenőriz. Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3.500,- (háromezer-ötszáz) forint kérhető az állat tartójától, amely magába foglalja a transzponder, a beültetés és az országos elektronikus adatbázisba való regisztráció díját.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben rendelkezik arról, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.
A fentiek alapján tehát, amennyiben négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem szíveskedjen felkeresni az Ön által választott magán állatorvost a transzponder beültetése érdekében.
 
A hivatkozott törvény elrendeli azt is, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat jelen felhívás hátoldalán található nyomtatvány kitöltésével adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének. Több kutya esetén minden kutyára külön adatlapot kell kitölteni!
 
A nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 2012.október 31-ig visszajuttatni.
Elérhetőségeink a következők:
    – Postai úton: Polgármesteri Hivatal 6235 Bócsa Rákóczi u. 27,.
    – Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatalban Csipkóné Bíró Krisztina ügyintézőnél,
    – valamint az alábbi üzletekben kihelyezett gyűjtődobozokba:
  • Fischerbócsai „ÁFÉSZ” bolt (Bócsa II. körzet 68/A.);
  • Abonyi Fogadó melletti „ÁFÉSZ” bolt (Bócsa, II. körzet 259/A.);
  • „Vincze ABC” (Bócsa, Kecskeméti út 24.);
  • „Lenthár” bolt (Bócsa, Dózsa Gy. u. 1.);
  • „COOP” bolt (Bócsa, Kecskeméti u 9/B.);
  • Posta (Bócsa, Felszabadulás tér 3.).
 
Amennyiben további nyomtatványra lenne szüksége, a fenti üzletekben elhelyezett gyűjtődobozok oldalán lévő tárolórekeszekből hozzájuthat, valamint letölthető a www.bocsa.hu honlapról is.
 
Együttműködését köszönjük!
 
Bócsa, 2012. október 1.
                                                     Tisztelettel:
                                                                         dr. Tasi László  jegyző
                                                                      
 Kattintson ide a letölthető nyomtatványért!