Boróka Általános Iskola épületenergetikai fejleszése


 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0376

„Boróka Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése”

A fejlesztés tárgya:

A bócsai Boróka Általános Iskola épületegyüttese: 7 tanterem, egy tornaterem. A padlástérben található a rajz és technika oktatás terme.

A községi könyvtár is itt kapott helyet, mely a 2009. évben teljes felújításra került, itt vannak elhelyezve az informatika oktatásához szükséges számítógépek (14 db).

A volt kollégiumi épület egy része az azóta felépülő nemzetközi versenyek bonyolítására is alkalmas birkózóterem kiszolgáló helyiségeinek ad helyet. Más részében közösségi termet alakítottunk ki a jelentkező sport és egyéb csoportok részére, illetve a nem rég újjáalakult községi focicsapat öltözői kaptak itt helyet. A kollégiumi padlástér kihasználatlan.

A Boróka ÁMK energetikai korszerûsítése az alábbiakra terjedt ki:

– homlokzati nyílászárók cseréje,

– homlokzat hőszigetelése és felületképzése,

– a fûtetlen térrel kapcsolódó födémének, ferdefödémek és tetőtéri beépítés esetében térdfalak hőszigetelése,

– 05-ös tornacsarnok és 06-os épületrész tetőjének hőszigetelése.

A projekt megvalósításával várhatóan átlagosan évi 4.029.448 Ft költségmegtakarítás jelentkezik, amely energia és karbantartás megtakarítást is jelent egyben.

Ennek megoszlása: 3.229.448 Ft energia, 800.000 Ft karbantartási költség megtakarítás. Az ÜH kibocsátás csökkenés éves szinten 60 t/év, a beruházás élettartama alatt (30 év) 1800 t.

A pályázat közremûködõ szervezete:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci u. 45.
www.energiakozpont.hu

A projekt elszámolható költségeinek az Európai Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési eloirányzatából vissza nem térítendõ támogatás formájában történo finanszírozása.

A beruházás teljes összege: 82.579.787.-Ft

Megítélt támogatás: 61.934.840.-Ft,
Projekt kezdete: 2012.04.02.
Projekt vége: 2012.11.30.
Projekt helyszíne:

6235 Bócsa, Kecskeméti út 1., 2. hrsz.

 

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.