BÓCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PÁLYÁZATOT HIRDET BÓCSA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE


Bócsa Község Polgármestere

                      

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                                     jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, Bócsa 6235, Rákóczi Ferenc utca 27.

Bács-Kiskun megye, Tázlár 6236, Templom köz 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalvezetője. Szakmailag felelős a Hivatal működésért, és ellátja a Hivatalhoz tartozó települések tekintetében (Bócsa és Tázlár községek) polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi az önkormányzati és az államigazgatási ügyek intézését. Ellátja továbbá a képviselő-testületek és bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal (székhely) Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

  •   Magyar állampolgárság,
  •   Cselekvőképesség,
  •   Büntetlen előélet,
  •   Főiskola, igazgatásszervező,
  •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •   szakmai önéletrajz
  •   végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke-Tóth Mihály nyújt, a 06309833852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bócsa és Tázlár Községek polgármesterei

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 27.