ARCULATI KÉZIKÖNYV LAKOSSÁGI FÓRUM


Települési Arculati Kézikönyv , Bócsa 2017.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Bócsa Község településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét az Eljr.

 alapján véleményezésre bocsátom és

  1. december 15-én 11 órakor a Önkormányzati Hivatal tanácstermében

tartandó lakossági fórumon ismertetem.

Partner a Bócsa közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A fórumon ismertetésre kerülő véleményezésre bocsátott papíralapú munkarészek megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségben ügyfélfogadási időben.

Elektronikusan elérhető:www.bocsa.hu web helyről.

Vélemények, javaslatok írásban 2017. december 22-ig papíralapon a polgármesternek címezve (6235 Bócsa, Rákóczi utca 27.), vagy elektronikusan a [email protected]  címre küldhetők.

 

Bócsa, 2017. 12. 06.

/:Szőke-Tóth Mihály:/

                                                                                              polgármester