Állatvédelmi kormányrendeletek módosítása


F e l h í v á s
 
 
Tájékoztatom Bócsa Község lakosságát, hogy 2012. augusztus 1-jével hatályba lépett az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet. A Kormányrendelet többek között az alábbi jogszabályokat érinti:
1. az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet;
2. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.
Kiemelendő, hogy a jegyző – abban az esetben, ha a kedvtelésből tartott állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével az állatnak maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza
– állatvédelmi bírságot szabhat ki,

  • – az állattartót állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezheti,
    – továbbá az állattartót az állat vagy az állatfaj kedvtelésből való tartásától – a jogsértés súlyától függően – 2-8 évre eltilthatja.
Az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendeletben a bírság alapösszege 15.000,- Ft. Az elkövetett jogsértés körülményeitől függően a bírság alapösszegét a rendelet mellékletében szereplő táblázatokban szereplő szorzók alkalmazásával meg kell szorozni.
Az állatvédelmi képzés, illetve annak be nem fejezése esetén a hátralévő része helyébe lépő állatvédelmi bírság, amelynek mértékét úgy kell megállapítani, hogy egy nap képzésen való részvételnek 50.000,- Ft állatvédelmi bírság felel meg, de összege legalább 100.000,- Ft legyen.
Állatvédelmi bírságot – állatvédelmi hatóságként –
– a jegyző,
– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
– az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint
– a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szabhat ki.
Fontos változás, hogy az eb okozta fizikai sérülés, illetve ennek veszélye keletkezésekor felmerülő hatósági feladatok, valamint a veszélyes eb tartásával és a tartás engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal hatáskörébe kerülnek át!
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet lényeges módosításai az alábbiak:
–  meghatározták a kistestű (nem haladja meg a 20 kg-ot), a közepes (20-40 kg közötti) és a nagytestű (meghaladja a 40 kg-ot) ebek fogalmát;
–  az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb és macska transzponderrel történő ellátásának költségei az örökbefogadót terhelik;
–  meghatározták az ebek tartós tartásának legkisebb területnagyságát az eb méretétől füg-gően (kistestű ebnél 10 m2, közepes testű ebnél 15 m2, nagy testű ebnél 20 m2, továbbá a tartósan csoportosan tartott ebek esetében egyedenként legalább 6 m2 területet kell biztosítani);
–  kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb esz-közzel tartósan nem lehet kikötni;
–  az ebeket 8 m-nél rövidebb futóláncon nem lehet tartani;
–  tilos patás állatot és ebet állandó jelleggel, 6 hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani;
–  az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani;
–  hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne láthassák;
–  az állatban félelmet keltő fény- és hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat elszökésének megakadályozásáról, a későbbiekben meg kell nyugtatnia azt;
–  a transzponderrel történő megjelölést a beavatkozást végző magánállatorvos 8 napon belül köteles az országos elektronikus nyilvántartásban regisztrálni;
–  a transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, ennek díja 200 forint, az adatmódosítás ingyenes;
–  veszélyes ebet közterületen vezetni, tömegközlekedési eszközön szállítani csak szájkosárral, megfelelő nyakörvvel, és két méternél nem hosszabb pórázon lehet;
–  aki veszélyes ebet talál, 24 órán belül a kerületi hivatalnak be kell jelentenie, és a befogott ebet a kerületi hivatalnak át kell adnia. 
 
dr. Tasi László Sándor
jegyző