Tisztelt Bócsaiak! Az utóbbi néhány napban több lakosunk jelezte, hogy ismeretlenek telefonon jelentkeztek be vízmintavétel céljából. Előfordult, hogy „közvéleménykutatásra” hivatkozva a háztartások felszereltségéről kérdeztek.  Szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ezekről a vizsgálatokról, kutatásokról az Önkormányzatnak nincsen tudomása, és fennáll a gyanúja, hogy az információkat visszaélés céljából gyűjtik. A helyzetről értesítettem a Rendőrséget. Kérem, …

Tisztelt Ebtulajdonos! Értesítjük, hogy a településen tartott ebek 2013. évi kötelező veszettség elleni védőoltása megkezdődött. Minden 3 hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa köteles veszettség ellen beoltani 30 napon belül, majd 6 hónap múlva újra. Ezt követően évente egyszer kötelező! A 81/2001. (IX.04.) FVM rendelet (2) bekezdése értelmében évente egyszer, veszettség elleni védőoltással egyidejűleg kötelező az …

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű közszolgálati jogviszony GYED-en6GYES-en lévő munkavállaló visszatéréséig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6235, Bócsa, Rákóczi utca 27.

Ellátandó feladatok:

Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése. Pályázatok pénzügyi előkészítése és elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési tervezés, beszámolás, nyilvántartás.

Megtörtént a munkaterület átadása Bócsán, így elkezdődhet a mintegy 90 millió forintos uniós és hazai támogatással, és további 10 millió forintos önerővel épülő belterületi kerékpárút kivitelezése. Szőke-Tóth Mihály polgármester elmondta: a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Út-Ép-Ker 97 Kft. lett, amely részére a napokban átadták a munkaterületet. A kerékpárút építése előreláthatólag október végéig tart. …

Ökumenikus áldás mellett adták át a lakosságnak az új ravatalozót Bócsán. Az épület és temetőkert felújítását jelentős pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból valósították meg. Látogatók sora dícsérte a kivitelezést a Halottak napi megemlékezésen. Akik beléptek a bócsai temetőbe, nem hagyták szó nélkül az új ravatalozót. Szép lett az épület, az urnafal és az új térköves …

Bócsa Község Önkormányzatának polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. § rendelkezései alapján pályázatot ír ki jegyzői munkakör ellátására teljes munkaidőben (heti 40 óra).   Pályázati feltételek: Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzserképesítés, magyar állampolgárság, büntetlen …

A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól

 

A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok 2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. február 1-jével változni fognak.

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

II. Bócsator Böllérfesztivál 2012. február 22-23-24 Közhírré tétetik, hogy 2013-ban is megrendezésre kerül a Bócsator, melyen baráti társaságok, lelkes amatőrök, családtagok, vendég és hazai böllérek mérik össze tudásukat, megismertetvén a látogatót őseink népi hagyományával. A szervezők az alábbi programokkal várják a Kedves Vendégeket:   2013. február 22. – péntek Tanyaudvar felépítése, a jó hangulathoz szükséges …

Bócsa Község Önkormányzata nevében minden kedves lakosunknak, ügyfelünknek Boldog Új Esztendőt kívánok! Szőke-Tóth Mihály polgármester

  KEOP-5.3.0/A/09-2010-0376 „Boróka Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” A fejlesztés tárgya: A bócsai Boróka Általános Iskola épületegyüttese: 7 tanterem, egy tornaterem. A padlástérben található a rajz és technika oktatás terme. A községi könyvtár is itt kapott helyet, mely a 2009. évben teljes felújításra került, itt vannak elhelyezve az informatika oktatásához szükséges számítógépek (14 db). A volt …

  Napelemek az iskola tetején   Ami eddig csak tőlünk nyugatra volt általános látvány, az mára lassan nálunk is meghonosodik: napelemek a középületek tetején. Az alternatív energia felhasználást — így a napenergiáét is — komoly beruházásokból lehet megvalósítani. Természetesen ezek a több tízmilliós projektek nem mennek pusztán önerőből: az Európai Unió támogatása az európai Regionális …

Tisztelt Öntözőtelep-tulajdonosok, Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége felhívja az öntözőtelep tulajdonosok, és -felhasználók figyelmét, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 77. §-a értelmében

2012. december 22. napján hatályukat vesztik az energetikai kitermelési célú vízilétesítményekre és az öntözőtelepekre a Rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott

      a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint

      b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.

Fentiek alapján a jogszabály erejénél fogva hatályukat vesztik a fentiekben jelzett vízilétesítményekre vonatkozó üzemeltetési engedélyek, függetlenül attól, hogy határozatlan időre, vagy 2012. december 22. napja utáni érvényességi időpontra kerülrek kiadásra.

Bócsa Község Önkormányzata az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással megvalósította a "Boróka Általános Iskola villamos energia ellátása napelemes rendszer segítségével" projektjét. A beruházás ünnepélyes átadására 2012. november 8-án 11 órakor kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.   Az átadó ünnepség 11 órakor kezdődik az Általános Iskolában. A vendégeket köszönti és …

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Bócsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!   Az állatok tartására vonatkozó jogszabályok közelmúltbeli módosítása számos változást eredményezett a kutyák tartására irányuló szabályozásban.   Ezek közül az egyik legfontosabb a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályba lépő azon rendelkezése, amely szerint négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá …

Helyszín: Budapest, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum előtti tér Időpont: 2012. szeptember 20. Rendezvény: McDonald’s BringaMánia Park, BringaAkadémia országos döntő Budapesten, a McDonald’s BringaMánia Program támogatásával került sor a BringaAkadémia versenysorozatának országos döntőjére. Az országszerte általános iskolákban megtartott házi versenyek legeredményesebb hatfős csapatai érkeztek a városligeti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elé, hogy egy öt …

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény, kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára. A tagnyilvántartás összeállítása érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek szeptember 30-ig kötelesek: – bejelentkezni az …

F e l h í v á s     Tájékoztatom Bócsa Község lakosságát, hogy 2012. augusztus 1-jével hatályba lépett az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet. A Kormányrendelet többek között az alábbi jogszabályokat érinti: 1. az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet; 2. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról …

Bócsa Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel vár minden érdeklődőt   2012. augusztus 19-20-án megrendezésre kerülő FALUNAP rendezvényére.   Augusztus 19. vasárnap   I. Liba és Kacsafesztivál Helyszín:  Parkerdő Programok: 09,00 Rendezvény megnyitó 10,00 A baromfitartás aktuális kérdéseiről szakmai fórum 10,30 Bócsai Kis-citerások fellépése 11,00 Zengető Citerazenekar fellépése 12,00 Köszöntő beszédek, műsor 13,00 Ebéd 14,00 Hartai Hagyományőrző …

A Bócsa Községi Polgárőrség 2012. július 21-ére szombatra Játszótér felújítási napot szervez 7.30 órától! Várnak minden bócsai lakost, civil szervezetet, szülőt, gyermeket és mindenkit, aki társadalmi munkájával csatlakozni szeretne és tenne valamit, hogy a község uniós játszóterét közösen felújítsák, hiszen közösen is hozták létre! Aki úgy dönt, hogy csatlakozni kíván kezdeményezésükhöz, kérik hozzon magával festőecsetet, …