Hirdetmény , Bócsa településrendezési eszközeinek módosításáról
Bócsa településrendezési eszközeinek módosításáról
Bócsa településrendezési eszközeinek 5/2018.Kt. számú határozattal és 21/2018.Kt. számú határozat I.1., I.2., I.4. és II.2. pontjaival kezdeményezett – 2019. január 22-i és 2019. március 22-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott- módosítása

Bócsa településrendezési eszközeinek határozata 2019. január 22-i és 2019 március 22-i képviselő- testületi ülésen jóváhagyott- módosítása

Bócsa, Településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításokkal egységes szerkezetben. 2018. november 28.

SZABÁLYOZÁSI TERVEK

Bócsa Község Képviselő-Testületének 12/2005.(XI.29) Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 

HESZ_1. számú függeléke

Településszerkezeti_terv

Tartalom

Településrendezési eszközök módosítása 2018.10.12

Településrendezési eszközök felhívás

 Tartalom, bevezetés

1. Jóváhagyandó tervezet

2. Alátámasztó munkarész-I

Alátámasztó munkarész-II

3. Mellékletek