Kedvezményezett neve: Bócsa Község Önkormányzata
Projekt címe: „Minőségi szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása Bócsa községben”
Megítélt támogatás: 160.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00008
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.28.
Projekt bemutatása:
A pályázat célja a szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése. A projekt ennek a célnak teljes mértékben megfelel, mert az infrastruktúra létrehozásával megvalósulna a magasabb szintű szolgáltatás nyújtásának lehetősége.
A projekt célja, hogy az ellátottak kulturált körülmények között tudják eltölteni idejüket. Bizalmasabb körülmények között tudják megbeszélni problémáikat. A különböző foglalkozások körének szélesítésével jobban érezzék magukat. Az ellátásban közreműködő személyzetnek megfelelő infrastrukturális és tárgyi eszközökkel való ellátottság segítené a magasabb szintű, eredményesebb szakmai munkát.
Bócsa Község Önkormányzat célja a projekt megvalósulásával, hogy minden településen lakó állampolgár számára érvényesíteni tudja:
- a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét,
- a hátrányos helyzetű polgárok részére az egyenlő bánásmód elérését,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- diszkrimináció mentességet,
- szegregáció mentességet

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Akadálymentes nézet