Bócsa, Településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításokkal egységes szerkezetben. 2018. november 28.

SZABÁLYOZÁSI TERVEK

Bócsa Község Képviselő-Testületének 12/2005.(XI.29) Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 

HESZ_1. számú függeléke

Településszerkezeti_terv

Tartalom

 

Településrendezési eszközök módosítása 2018.10.12

Településrendezési eszközök felhívás

 Tartalom, bevezetés

1. Jóváhagyandó tervezet

2. Alátámasztó munkarész-I

Alátámasztó munkarész-II

3. Mellékletek